Ekumenska inicijativa žena

Dobro došli na našu privremenu web stranicu! Vidimo se uskoro u novom ruhu.

Prijavi se za seminare / radionice

Želeći na poseban način proslaviti svoj 20., jubilarni javni poziv za predaju prijedloga za dobivanje projektne/organizacijske potpore, Ekumenska inicijativa žena s ponosom objavljuje dosad najveću priliku za financiranje, namijenjenu bazičnim ženskim organizacijama i teologinjama iz regije. Cilj je poziva podržati strukturirane odgovore žena na izazove koji pogađaju njihove lokalne zajednice, kao i ojačati otpornost organizacija s kojima EIŽ surađuje.

Kako se prijaviti

Tko smo mi?

Ekumenska inicijativa žena je nevladina neprofitna organizacija koja promiče žene kao inicijatorice i subjekte promjene u vjerskim zajednicama i društvu, pružanjem potpore i povezivanjem pojedinaca i skupina koje djeluju na području ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i pomirenja, ekumenskog dijaloga i suradnje među religijama i svjetonazorima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji potičući regionalno povezivanje i umrežavanje.