Dodjela potpora

„Kroz projektne aktivnosti koje financira EIŽ okupili smo mlade ljude iz različitih kultura i vjerskih tradicija te im osigurali edukaciju, mentorstvo i platformu na kojoj će raditi na unapređenju civilnog društva kako bi postali moćni graditelji mira, svjesni problema i potreba društva, ali i vlastite odgovornosti da aktivno sudjeluju u procesima pomirenja.“

-korisnica potpore

Vrste potpora

Riječ je o potporama koje se jednokratno dodijeljuju u okviru trogodišnjeg SEE CHANGE projekta financiranog sredstvima iz programa CERV Europske unije. Potpore su namijenjene organizacijama koje rade na prevenciji i borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. Visine pojedinačnih potpora su između 10.000 i 30.000 EUR
Prijavite se za potporu
Financijske potpore za provedbu inicijativa koje su osmislile i predvode ih žene, a usmjerene su rješavanju čimbenika koji negativno utječu na njih i na njihove zajednice. Dodjeljuju se putem godišnjih otvorenih poziva koji se objavljuju na jesen za isplatu sredstava početkom iduće godine. Visine potpora su do 10.000 EUR.
true
Brojne ženske organizacije bore se za opstanak, uz ograničen pristup izvorima financiranja i ne nudi dovoljno prostora za preispitivanje vlastitog djelovanja te koči daljnji razvoj samih organizacija i izgradnju regionalnih pokreta. Organizacijske potpore nude financijsku podršku izgradnji otpornosti i dugoročnoj dobrobiti organizacija u skladu s njihovim potrebama, planovima i ambicijama. Dodjeljuju se putem godišnjih otvorenih poziva. Visine potpora su do 7.000 EUR.
Prijavite se za potporu
false
Financijske potpore partnericama/korisnicama potpora EIŽ-a za nepredviđene i hitne situacije koje nisu obuhvaćene kriterijima redovnih poziva EIŽ-a za dodjelu potpora, a ugrožavaju stabilnost ili mogućnosti razvoja organizacija uvjetovane vremenskim rokovima. Za njihovu dodjelu objavljuju se tri otvorena poziva godišnje. Visine potpora su do 1.000 EUR.
Prijavite se za potporu
Kroz svoj program dodjele financijskih potpora za studijska putovanja, Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) bazičnim ženskim organizacijama želi omogućiti umrežavanje, razmjenu znanja te uvid u primjere dobre prakse s ciljem osiguravanja njihovog razvoja i održivosti, kao i poticanja zajedničkog aktivizma na lokalnoj, državnoj i / ili regionalnoj razini.
Prijavite se za potporu
false
Potpore namijenjene korisnicama potpora EIŽ-a koje žele dodatno unaprijediti suradnju ostvarenu na temelju potpora za studijska putovanja. Cilj je ovih potpora omogućiti suradnju srodnih organizacija u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa. Visine potpora su do 10.000 EUR.
Prijavite se za potporu
false
Financijske potpore za znanstveno istraživanje tema od strateškog značaja za žene. Pozivi za dodjelu stipendija objavljuju se svake dvije godine, a u svrhu financiranja znanstvenog istraživanja i elektroničke publikacije znanstvenih radova. Dodatna potpora isplaćuje se i za mentorstvo i podršku tijekom izrade znanstveno-istraživačkog rada. Visina stipendija za znanstvenice je do 1.500 EUR. Visina potpora za mentorice/mentore je 370 EUR.
Prijavite se za potporu
false
Budući da Ekumenska inicijativa žena ostvaruje višestruku korist od sudjelovanja na međunarodnim događanjima izvan regije, od jednake je važnosti da našim partnericama/korisnicama potpora osiguramo pristup istim mogućnostima. Izravne prijave postojećih partnerica/korisnica potpora EIŽ-a razmatraju se i ocjenjuju po primitku tijekom cijele godine. Potpore pokrivaju troškove kotizacije, putovanja i smještaja. Visina potpora je do 1.000 EUR.
false
Bez dostatnog planiranja i pripreme, razdoblja promjene rukovodstva mogu biti traumatična i izazovna za bazične organizacije na lokalnoj razini. Ovom vrstom potpore partnericama EIŽ-a osigurava se financijska podrška i praćenje tijekom tri godine kako bi im se pomoglo da prebrode to izazovno prijelazno razdoblje. Visina potpora je do 30.000 EUR. Prijave se podnose isključivo na poziv.
false
Upoznajte naše partnere primatelje potpore od 2022
crossmenuchevron-down