Koga podupiremo

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) podupire lokalne organizacije koje okupljaju žene sa zajedničkim potrebama i vizijom, a kojima je cilj kroz kolektivno djelovanje u svojim zajednicama mijenjati živote i izgraditi uvjete za održivi mir, pružajući ženama podršku potrebnu da ozdrave, povrate dostojanstvo i postanu učinkovite graditeljice mira, te aktivistice za ljudska prava kako bi se postigle promjene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini.


Organizacije moraju biti registrirane u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji ili Srbiji.
Ekumenska inicijativa žena također podupire rad teologinja i znanstvenica, kako putem izravnih potpora - tako i putem konkretnih partnerstava kroz koja im osigurava povoljniji porezno-pravni status.

Što podupiremo

Ekumenska inicijativa žena prepoznala je i definirala sljedeća područja kao ključne teme od strateškog značaja:

Ljudska prava žena

EIŽ podržava i promiče žene kao nositeljice društvenih promjena i osnažuje žene da se zalažu za svoje interese i ciljeve te da, uz bok muškarcima, utječu na razvoj zajednice, definiranje strateških prioriteta i donošenje političkih odluka. EIŽ podupire i promiče praktično djelovanje protiv nasilja i nepravde nad ženama. Koristimo vlastite vjerske tradicije kao argument protiv patrijarhalne dominacije muškaraca nad ženama jer smatramo da je protivna našim vjerskim tradicijama, vrijednostima i istinskoj praksi. Pri odabiru tema projekata koje podupire, EIŽ se vodi onim pitanjima i problemima koje žene u regiji jugoistočne Europe prepoznaju kao prioritete u vlastitim lokalnim i vjerskim zajednicama te nema u fokusu svoga djelovanja pitanja seksualnih orijentacija, reproduktivnih prava niti tematiku seksualnih radnica/-ka.

Pročitaj više

Izgradnja mira i pomirenja

Posvećenost ostvarenju društvenih promjena unutar okvira mirnog rješavanja sukoba. Taj okvir uključuje rad na pomirenju i izradi javnih politika kojima se sprječava ponovno izbijanje nasilnih sukoba. Nenasilje je usmjereno na otpor pasivnom prihvaćanju socijalne nepravde, kao i na suprotstavljanje militarizmu kao nasilnom načinu rješavanja sukoba. Kao ekumenska organizacija, prepoznajemo izgradnju mira kao sastavnicu vjerskog i osobnog identiteta: radeći na održivom miru, svjedočimo o vlastitom odnosu s ljudima i Bogom.

Pročitaj više

Ekumenska i međuvjerska suradnja

Posebno je usmjerena na vjernice i teologinje koje snagu i nadahnuće za rad za opće dobro, u suradnji s pripadnicama/pripadnicima drugih vjerskih tradicija, crpe iz vlastitog vjerskog identiteta. Cilj je takve suradnje postizanje zajedništva u različitosti te promicanje uloge vjere kao poveznice koja podupire miran suživot. Budući da su sve tradicionalne religije opterećene patrijarhatom, vidimo priliku za otvaranje vjerskih zajednica i prostora prema punoj afirmaciji žena.

Pročitaj više

Kako podupiremo

Ekumenska inicijativa žena posvećena je cilju da bazičnim ženskim organizacijama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji osigura pristup financijskim i drugim resursima kako bi im pomogla u izgradnji otpornosti te ih kao važne aktere civilnog društva podržala i osnažila u radu.

Dodjela potpora

Nastojimo biti dostupan izvor financiranja ženama u regiji. Podupirući rješenja pod vodstvom žena, pružamo potporu doprinosu žena i ženskih organizacija mrežama, pokretima i sustavima promjena čiji je cilj poboljšati život žena, djevojaka i njihovih zajednica. Potpore se dodjeljuju putem otvorenih poziva koji se objavljuju tijekom čitave godine.
Saznajte više

Edukacije

Nastojimo pružiti potporu ženama i njihovim organizacijama da unaprijede postojeća stručna znanja u cilju osobnog razvoja te razvoja njihovih organizacija i aktivnosti u skladu s vlastitim planovima i ambicijama. Osiguravajući mogućnosti edukacija, nastojimo dodatno unaprijediti te procese uvođenjem novih koncepata, znanja i pristupa.
Saznajte više

Umrežavanje

Podupiremo i osiguravamo prilike za umrežavanje stvaranjem prostora za značajne susrete na kojima aktivistice i akteri civilnog društva imaju priliku razmijeniti informacije i iskustva, poticati i motivirati jedni druge te razvijati zajedničke strategije. Ulaganje u kontinuitet takvih susreta povećava razinu povjerenja među ženama i ostalim građanima, prekida izolaciju koju osjećaju mnoge lokalne aktivistice, teologinje i društvene skupine te doprinosi izgradnji čvrstih i povezanih zajednica i pokreta.
Saznajte više

Zagovaranje

Svojim djelovanjem unutar šire zajednice donatora nastojimo podići svijest o važnosti ulaganja u žene kao pokretačice društvenih promjena. S obzirom na ograničene mogućnosti financiranja dostupne bazičnim ženskim organizacijama i inicijativama, nastojimo utjecati na donatore s ciljem omogućavanja boljeg pristupa prikladnim izvorima financiranja, osobito za bazične ženske organizacije na lokalnoj razini koje, zbog svoje veličine i organizacijske strukture, ostaju zanemarene od vodećih donatora te im je često onemogućen pristup bilateralnim fondovima i fondovima EU-a.
Saznajte više
crossmenuchevron-down