Zagovaranje

Utjecanje na donatore

Ekumenska inicijativa žena posvećena je zagovaranju ulaganja u žene i djevojke kao nositeljice društvenih promjena unutar šire donatorske zajednice.
Od osobite je važnosti naš zagovarački angažman pred Europskom komisijom u Bruxellesu, gdje u suradnji s Mrežom ženskih fondova Prospera Europa zajednički koordiniramo inicijativu pod nazivom „Kucamo na vrata Europe“. Cilj je ove zajedničke inicijative osigurati potporu na visokoj razini za strateški doprinos i podršku donošenju politika usmjerenih k promicanju ljudskih prava žena u Europi, usmjeravati i predvoditi zagovaračka nastojanja prema institucijama EU-a za alociranje posebnih sredstava za promicanje ljudskih prava žena u Europi, razvijati partnerstva uključivanjem vodećih stručnjaka i donositelja odluka te raditi na razvoju konzorcija organizacija za suradnju na dugoročnom utvrđivanju i zajedničkom zagovaranju prioritetnih ciljeva ženskih fondova u Europi.

Utjecanje na vjerske institucije

Ekumenska inicijativa žena zalaže se za odavanje dužnog priznanja međureligijskom dijalogu pod vodstvom žena na lokalnoj razini, gdje su žene odigrale hrabru i ključnu ulogu u borbi protiv kulturne i vjerske netolerancije te gdje i dalje nastoje uspostaviti i održati trajna rješenja. Također se zalažemo za potpunu uključenost i ravnopravno sudjelovanje žena te promicanje njihove vodeće uloge u razvoju inovativnih strategija usmjerenih uspostavi unaprijeđenog međureligijskog dijaloga na formalnoj razini.

Putem svog Programa dodjele stipendija za znanstveno-istraživački rad Ekumenska inicijativa žena podupire znanstveno istraživanje i objavu znanstvenih radova o temama koje su bitne ženama regije.

Zašto feminizam i religija

U regiji u kojoj se gotovo 90 posto ljudi izjašnjava vjernicima i u kojoj su na snazi sekularni zakoni temeljeni na međunarodnim normama zaštite ljudskih prava i sloboda, važno je, suočavanjem feminističke i vjerske perspektive, otvoriti prostor za dijalog, susrete, učenje i propitivanje novih načina razumijevanja prava i sloboda, osobito prava i sloboda manjina.
Iako sve veći broj žena danas aktivno sudjeluje u javnom i političkom životu, vrlo često su suočene s proturječnim porukama u pogledu rodne ravnopravnosti koje proizlaze iz sekularnog zakonskog okvira utemeljenog na međunarodnim normama zaštite ljudskih prava i sloboda, ali i na vjerskim učenjima. Da bi adekvatno odgovorile na izazove koji im se nameću, važno je da su žene upoznate i s vjerskim rodnim stereotipima i mogućim načinima dekonstrukcije tih stereotipa u duhu vlastitih vjerskih tradicija te da propituju asimetriju moći i nasilje nad ženama koje je prisutno kako u sekularnoj tako i religijskoj sferi života.
Saznajte više

Publikacije

SVE
IZGRADNJA MIRA
MEĐURELIGIJSKI DIJALOG
RODNO UVJETOVANO NASILJE
FEMINISTIČKA TEOLOGIJA
ŽENE I MEDIJI
EKOLOGIJA I DUHOVNOST

Influencing religious institutions

The Ecumenical Women’s Initiative advocates for recognition of women-led interreligious dialogue at the grassroots which has been boldly instrumental in tackling cultural and religious intolerance, and which strives to establish and maintain lasting solutions. We also seek women’s full and equal participation in and leadership of developing innovative strategies for advanced interreligious dialogue at a formal level.
Through its Fellowship Research Programme, the Ecumenical Women’s Initiative supports the research and publication academic papers on topics related to issues affecting women in the region.
Lana Bobić: Deconstructing the debate on the Istanbul convention in Croatia: contribution of feminist theology in combatting violence against womenJadranka Radojčić: The region's peacebuilding sector and the place and impact of women's peace organisations within itErnada Avdibegović: Women’s peace activism in smaller towns of Bosnia & Herzegovina with a focus on women followers of Abrahamic religionsRoberta Nikšić: Feminist theology in Bosnia & Herzegovina and CroatiaHalida Đonlagić: Effects of dominant public discourse and the influence of (non)knowledge as a sign of resistance/support to women's faith-based peace activism in Bosnia & HerzegovinaAnđelka Raguz: Visibility of women theologians in the Croatian mediaAneta Jovkovska: The place and role of women in society and in the church (Orthodox perspective)Marija Girevska: The Role of Women in Building Bridges of Interreligious Dialogue in Macedonia: Education of Female TheologiansBiljana Petkovska: The Contribution of the Church in Preventing Gender-Based Violence against WomenAna Vujković Šakanović: Ecofeminism and Spirituality – What Drives Us Forward?Anđelka Raguz: Gender, Social and Media Dialogue in the Croatian Media: Have the COVID-19 Pandemic and the War in Ukraine Changed the Position of Women in the Media Discourse?
crossmenuchevron-down