Prijavite se za potporu

Sve aktivne potpore:
Financijske potpore za provedbu inicijativa koje su osmislile i predvode ih žene, a usmjerene su rješavanju čimbenika koji negativno utječu na njih i na njihove zajednice. Dodjeljuju se putem godišnjih otvorenih poziva koji se objavljuju na jesen za isplatu sredstava početkom iduće godine. Visine potpora su do 10.000 EUR.
Prijavite se za potporu
true
Financijske potpore partnericama/korisnicama potpora EIŽ-a za nepredviđene i hitne situacije koje nisu obuhvaćene kriterijima redovnih poziva EIŽ-a za dodjelu potpora, a ugrožavaju stabilnost ili mogućnosti razvoja organizacija uvjetovane vremenskim rokovima. Za njihovu dodjelu objavljuju se tri otvorena poziva godišnje. Visine potpora su do 1.000 EUR.
Prijavite se za potporu
true
crossmenuchevron-down