Prijavite se za potporu

Sve aktivne potpore:
Brojne ženske organizacije bore se za opstanak, uz ograničen pristup izvorima financiranja i ne nudi dovoljno prostora za preispitivanje vlastitog djelovanja te koči daljnji razvoj samih organizacija i izgradnju regionalnih pokreta. Organizacijske potpore nude financijsku podršku izgradnji otpornosti i dugoročnoj dobrobiti organizacija u skladu s njihovim potrebama, planovima i ambicijama. Dodjeljuju se putem godišnjih otvorenih poziva. Visine potpora su do 7.000 EUR.
Prijavite se za potporu
false
Potpore namijenjene korisnicama potpora EIŽ-a koje žele dodatno unaprijediti suradnju ostvarenu na temelju potpora za studijska putovanja. Cilj je ovih potpora omogućiti suradnju srodnih organizacija u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa. Visine potpora su do 10.000 EUR.
Prijavite se za potporu
false
Financijske potpore za znanstveno istraživanje tema od strateškog značaja za žene. Pozivi za dodjelu stipendija objavljuju se svake dvije godine, a u svrhu financiranja znanstvenog istraživanja i elektroničke publikacije znanstvenih radova. Dodatna potpora isplaćuje se i za mentorstvo i podršku tijekom izrade znanstveno-istraživačkog rada. Visina stipendija za znanstvenice je do 1.500 EUR. Visina potpora za mentorice/mentore je 370 EUR.
Prijavite se za potporu
false
crossmenuchevron-down