Naše vrijednosti

Ekumenska inicijativa žena svoje djelovanje, pristupe i odnose nastoji oblikovati u skladu sa sljedećim vrijednostima:
Jednakost
Vjerujemo da je Bog stvorio sve ljude jednakima i da žene i muškarci imaju pravo na jednake mogućnosti bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost ili vjersko uvjerenje, rodni identitet, spol ili bilo koje drugo obilježje.
Solidarnost
Stojimo prvenstveno uza sve žene u njihovom trenutnom nepravednom položaju i nastojanjima da pridonesu pravednom i mirnom društvu.
Pluralizam
Poštujemo kulturu i običaje te etničku, vjersku i nacionalnu raznolikost.
Nenasilje
Promičemo afirmaciju naših vrijednosti i poštovanje drugih kao preduvjet mirnog suživota u kojem se ljudski potencijal ne razvija na štetu drugih, već upravo suprotno – kroz solidarnost, uključenost i suradnju te konstruktivnu transformaciju sukoba.

Naša povijest

Ekumenska inicijativa žena se razvio iz Ekumenskog fonda ženske solidarnosti (engl. Ecumenical Women's Solidarity Fund, EWSF), programa Svjetskog vijeća Crkava (engl. World Council of Churches, WCC), utemeljenog 1992. godine kao odgovor na izvještaj o ratnim silovanjima žena na području bivše Jugoslavije, koji je objavio Odjel za ženska pitanja (engl. Women's Desk) WCC-a. Fond sa sjedištem u Ženevi osiguravao je novčane potpore projektima čije su nositeljice bile žene, a bili su usmjereni pružanju pomoći ženama žrtvama rata na području bivše Jugoslavije. Program se financirao donacijama Crkava, članica Svjetskog vijeća Crkava i ekumenskih razvojnih agencija povezanih s njime. Nakon pozitivne ocjene postignuća fonda 2007. godine, na temelju preporuka korisnica potpora prepoznata je potreba za osnivanjem lokalnog ženskog fonda u regiji u čijem fokusu više neće biti žene kao žrtve rata, već žene kao nositeljice društvenih promjena.
Ekumenska inicijativa žena osnovana je 11. lipnja 2007. u Omišu, a utemeljila ju je skupina aktivistica i bivših korisnica potpora EWSF-a iz regije.

Pravni status

Ekumenska inicijativa žena je registrirana kao udruga temeljem članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Republike Hrvatske. Njime upravlja regionalna skupština sa sjedištem u Omišu, Hrvatska.

Godišnja izvješća

crossmenuchevron-down