Tim

Najviše upravljačko tijelo Ekumenske inicijative žena je Skupština EIŽ-a, koja je regionalnog karaktera te mješovitog sastava u smislu vjerske i spolne pripadnosti članstva. Čine je aktivistice/aktivisti s bogatim iskustvom rada u organizacijama civilnog društva, osobito u području izgradnje mira i nenasilja. Svi oni pridonose našoj organizaciji različitim vještinama i znanjima, a zajednička im je iskrena predanost vrijednostima koje promičemo te strast kojom pristupaju ostvarenju naše vizije.

Skupština

Azra Ibrahimović

Redovita članica

Bosna i Hercegovina

Katarina Kruhonja

Redovita članica

Hrvatska

Aleksandra Gligorović

Redovita članica

Crna Gora

Mirna Karzen

Redovita članica

Hrvatska

Ana Raffai

Počasna članica

Hrvatska

Biljana Gerasimovska-Kitanovska

Počasna članica

Sjeverna Makedonija

Ivo Marković

Počasni član

Bosna i Hercegovina

Organizacijska struktura

Osoblje

Carolyn Boyd Tomasović

Direktorica

Odgovorna je za izradu i nadzor provedbe strateških planova te za upravljanje strategijama i aktivnostima prikupljanja sredstava i održavanje odnosa s donatorima, kao i za zagovaranje i lobiranje u vezi s pitanjima mobilizacije sredstava.

Jelena Mandić

Voditeljica programa

Vodi programske aktivnosti i upravlja portfeljima dodjele potpora, odgovorna je za koordinaciju procedura praćenja, evaluacije i učenja te sudjeluje u planiranju i razvoju programa potpora EIŽ-a.

Renata Maček

Koordinatorica programa izgradnje kapaciteta korisnica

Zadužena je za koordinaciju portfelja izgradnje kapaciteta korisnica te za pružanje podrške procesima interne procjene projektnih prijedloga.

Mirjana Maras

Suradnica u programu

Zadužena je za podršku i praćenje aktivnosti korisnica potpora te za pružanje podrške procesima interne procjene projektnih prijedloga.

Danica Tomasović

Voditeljica financija

Odgovorna je za koordinaciju i provedbu svih aspekata financijskog upravljanja EIŽ-a tesudjeluje u planiranju, izradi i strukturiranju godišnjih, strateških i projektnih proračuna.

Savjetnici

Ekumenska inicijativa žena surađuje s nizom vanjskih stručnjakinja/stručnjaka iz cijele regije s kojima se savjetuje o određenim temama te ih angažira za potrebe treninga i edukacija, procjene projektnih prijedloga i aktivnosti umrežavanja. Među tim stručnjakinjama/stručnjacima su stručne trenerice/treneri, mentorice/mentori, analitičarke i znanstvenice, osobito iz područja (feminističke) teologije.
crossmenuchevron-down