Online škola feminizma i religije (FER)

„Ovo nije bio samo tečaj, ovo je bilo učenje života na nov način, tako da ga prigrliš u njegovoj punini.“

-sudionica FER online škole

Zašto feminizam i religija

U regiji u kojoj se gotovo 90 posto ljudi izjašnjava vjernicima i u kojoj su na snazi sekularni zakoni temeljeni na međunarodnim normama zaštite ljudskih prava i sloboda, važno je, suočavanjem feminističke i vjerske perspektive, otvoriti prostor za dijalog, susrete, učenje i propitivanje novih načina razumijevanja prava i sloboda, osobito prava i sloboda manjina.
Iako sve veći broj žena danas aktivno sudjeluje u javnom i političkom životu, vrlo često su suočene s proturječnim porukama u pogledu rodne ravnopravnosti koje proizlaze iz sekularnog zakonskog okvira utemeljenog na međunarodnim normama zaštite ljudskih prava i sloboda, ali i na vjerskim učenjima. Da bi adekvatno odgovorile na izazove koji im se nameću, važno je da su žene upoznate i s vjerskim rodnim stereotipima i mogućim načinima dekonstrukcije tih stereotipa u duhu vlastitih vjerskih tradicija te da propituju asimetriju moći i nasilje nad ženama koje je prisutno kako u sekularnoj tako i religijskoj sferi života.

FER online škola

Škola je prvenstveno namijenjena polaznicama (i polaznicima) koji žele akademski propitivati vlastita uvjerenja, stavove, znanje i prakse o ljudskim pravima i slobodama te žele istražiti na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca u obitelji i društvu. Aktualne teme obuhvaćene ponuđenim kolegijima istražile su te u nastavni plan i program pretočile neke od najuglednijih feminističkih znanstvenica u regiji – pripadnice katoličke, protestantske, pravoslavne, muslimanske i židovske tradicije, kao i ateistkinje – koje u okviru devet 14-tjednih kolegija prezentiraju najnovije spoznaje i inovativne perspektive o obuhvaćenim temama. Osim toga, snimljen je i niz kratkih podcasta kako bi se zainteresiranima omogućio pristup ključnim temama bez obveze pohađanja cjelokupnog akademskog kolegija. U prvoj punoj godini djelovanja (2022.), 245 žena i muškaraca uspješno je završilo jedan ili više ponuđenih kolegija.

Kolegiji

Škola je prvenstveno namijenjena polaznicama (i polaznicima) koji žele akademski propitivati vlastita uvjerenja, stavove, znanje i prakse o ljudskim pravima i slobodama te žele istražiti na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca u obitelji i društvu. Aktualne teme obuhvaćene ponuđenim kolegijima istražile su te u nastavni plan i program pretočile neke od najuglednijih feminističkih znanstvenica u regiji – pripadnice katoličke, protestantske, pravoslavne, muslimanske i židovske tradicije, kao i ateistkinje – koje u okviru devet 14-tjednih kolegija prezentiraju najnovije spoznaje i inovativne perspektive o obuhvaćenim temama. Osim toga, snimljen je i niz kratkih podcasta kako bi se zainteresiranima omogućio pristup ključnim temama bez obveze pohađanja cjelokupnog akademskog kolegija. U prvoj punoj godini djelovanja (2022.), 245 žena i muškaraca uspješno je završilo jedan ili više ponuđenih kolegija.

 

1. Povijest feminizma na Zapadu i Istoku
Povijesni okviri i različit društveni kontekst nastanka i razvoja feminističke misli i pokreta na Zapadu i Istoku, s posebnim osvrtom na razvoj feminizma u bivšoj Jugoslaviji, kao i u muslimanskim zemljama.

2. Sociologija roda
Istraživanje temeljnih pretpostavki sociološkog poimanja i proučavanja roda i rodnih uloga s naglaskom na sociološko proučavanje odnosa roda i religije.

3. Filozofija roda
Kolegij prikazuje osnovne probleme feminističke filozofije analizirajući, između ostaloga, kako je patrijarhat oblikovao filozofiju.

4. Feministička teologija u kršćanstvu i islamu
Budući da ne postoji jedinstvena feministička teologija, kolegij upoznaje polaznike s osnovama i suvremenim trendovima feminističke kršćanske i islamske teologije.

5. Antropologija: filozofsko-kršćansko-islamska perspektiva u dijalogu sa suvremenom znanošću
Kolegij nudi alternativnu argumentaciju za rodnu ravnopravnost kroz dekonstrukciju filozofskog nasljeđa Aristotela te kulturoloških normi i običaja koji su postali integralni dio kršćanske i islamske tradicije.

6. Rod, vjera i nasilje
Uvod u teorijska i empirijska razumijevanja roda, rodnih identiteta, stereotipa i uloga koji stoljećima pridonose pojavi rodno uvjetovanog nasilja.

7. Rod, vjera i mediji
Promišljanje o odnosu roda, medija i religije, uz naglasak na (stereotipnom) prikazu žena u medijima, mjestu i ulozi žena u kršćanskim medijima te prisutnosti teologinja u sekularnim medijima.

8. Rod, religija i izgradnja mira
Rodna dinamika konflikata i izgradnje mira te načini na koje isti utječu na žene i muškarce tijekom i nakon konflikta, uz nastojanje da se ponudi rodno uključivo razumijevanje izgradnje mira, mirovnih teorija te sekularnih i vjerskih resursa za izgradnju mira.

9. Rod, kultura i duhovnost (trenutno u razvoju)
Interdisciplinarni kulturalni, rodni i književni uvidi u pitanje duhovnosti iz više pravaca.

10. Rod i judaizam
Kolegij istražuje ulogu roda u židovskoj tradiciji, rodne razlike zasnovane na patrijarhalnim vrijednostima, mjesto i ulogu Židovke u obitelji i zajednici u različitim povijesnim razdobljima razvoja judaizma od njegovih početaka do danas.

Kolegiji se trenutno nude na hrvatskom/bosanskom/srpskom jeziku.

FER online školu razvile su prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i dr. Jadranka Rebeka Anić, u suradnji s Ekumenskom inicijativom žena i TPO-fondacijom iz Sarajeva.

Više informacija na: https://ferskola2022.onlinebase.net/

Ph.D. Jadranka Rebeka Anić i Prof. Dr. Zilka Spahić Šiljak
crossmenuchevron-down